+420 608 429 072
info@autoskola-venglar.cz

Organizace výcviku a zkoušek v autoškole

Autoškola Valašské Meziříčí, Poličná, Krhová, Hrachovec, Podlesí, Bynina

Výuka a výcvik probíhají podle zákona č.247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.

Teoretická výuka probíhá buď formou kurzu s pravidelnou docházkou na přednášky nebo formou tzv. dálkového studia podle individuálního studijního plánu, kdy se žák připravuje formou samostudia a absolvuje povinné konzultace s učitelem.

výcvik v autoškole
 • Vyučovací hodina trvá 45 minut
 • Výcvik v řízení vozidla nesmí trvat déle než 2 vyučovací hodiny denně
 • Před zahájením výuky a výcviku je žák povinen předložit průkazku, v níž jsou průběžně prováděny záznamy o účasti. Bez předložení průkazky nelze uskutečnit výcvik
 • Žák při výcviku kromě průkazky musí mít občanský průkaz a vhodnou obuv
 • Pokud má žák naplánovanou jízdu a neomluví se 12 hod. před jízdou, uhradí 200 Kč za neuskutečněný výcvik. Učitel čeká 15 min. na smluveném místě, poté odjíždí
 • Po ukončení kurzu žák odevzdá průkazku autoškole a podpisem potvrdí plný rozsah výuky a výcviku
 • Kurzovné lze uhradit na splátky. 1/2 kurzovného musí být uhrazena na začátku kurzu, zbývající část do poloviny výcviku (t.j. do 7 jízdy).
 • Ke zkoušce je žák přihlášen po kladném výsledku celkového přezkoušení. Městský úřad do 15-ti dnů přidělí termín zkoušky (zákon č. 247/2000 Sb. § 32 odst.3)
 • V den zkoušky žák předloží občanský průkaz, řidičský průkaz (pokud jej vlastní) a dostaví se v určenou hodinu na místo zkoušky (Městský úřad Valašské Meziříčí, Zašovská ulice)
 • Pokud byl žák u některé zkoušky neúspěšný, přihlásí se na tiskopise autoškoly k opakované zkoušce. Opakovanou zkoušku lze vykonat nejdříve po 5-ti pracovních dnech, nejdéle však do 1/2 roku. Jinak je nutno absolvovat celý kurz znovu.

Povinnosti autoškoly:

  • zajistit plnohodnotnou výuku a výcvik v rámci učebních osnov v souladu se zákonem č. 247/2000 Sb.
  • za škodu vzniklou při výcviku s vozidly a ostatním majetkem zodpovídá autoškola
PŘIHLÁŠKA
close slider