+420 608 429 072
info@autoskola-venglar.cz

Školení řidičů referentů

Autoškola Valašské Meziříčí, Poličná, Krhová, Hrachovec, Podlesí, Bynina

Firmám i jednotlivým zaměstnancům nabízíme možnost povinného školení řidičů dle Zákoníku práce. Za referentské školení se označuje školení těch řidičů, kteří při výkonu práce řídí motorová vozidla a nespadají přitom do režimu Profesního školení.

Pokud je tedy součástí práce zaměstnance řízení motorového vozidla, vznikají dle Zákoníku práce následující povinnosti:

Zaměstnavatel je povinen zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech (pravidla silničního provozu, zásady první pomoci, atd.) k zajištění bezpečnosti a ochrany při práci, pravidelně ověřovat znalost těchto předpisů a kontrolovat jejich dodržování.

Zaměstnanec je povinen účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem a podrobit se ověření svých znalostí.

Nabízíme firmám možnost vyškolit zaměstnance v sídle naší autoškoly nebo je možné provádět školení i v místě firmy. Povinnost zúčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí vyplývající ze Zákoníku práce se týká všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí motorové vozidlo v souvislosti s výkonem práce. Absence školení může mít velmi nepříjemné následky zejména v případě nehody či pracovního úrazu a to jak ve vztazích zaměstnavatel – zaměstnanec, tak ve vztazích zaměstnavatel – pojišťovny resp. státní úřady.

Na závěr školení obdrží každý účastník potvrzení o proškolení. Pro potřeby firmy vystavíme kompletní seznam účastníků.

PŘIHLÁŠKA
close slider