GDPR – Ochrana osobních údajů

Oznámení o ochraně osobních údajů (dále též „Oznámení“) webu www.autoskola-venglar.cz (dále též „Web“), provozovaný provozovatelem Libor Venglář, Poličná 514, 757 01 Poličná – IČ: 67303455, Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 23.7.1997, Evidenční číslo ŽL: MěÚVMŽ/1469/2011/Ro, Evidující úřad: Valašské Meziříčí, Registrace k provozování autoškoly: č.j.: RD/O-6213/01-282, ze dne 17. 12. 2001, kontaktní také na info@autoskola-venglar.cz, vytyčuje vzájemná práva a povinnosti nás jako správce osobních údajů a fyzických osob jako subjektů údajů v rámci realizace ochrany osobních údajů, získaných též prostřednictvím on-line aktivit Webu takto:

Úprava ochrany osobních údajů dle tohoto Oznámení vyplývá ze zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v účinném znění, zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, v účinném znění a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES – obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále též „GDPR“), účinné k 25.05.2018, kdy v těchto právních předpisech můžete nalézt širší popis rozsahu práv a povinností při ochraně osobních údajů.

Zpracováváme Vaše osobní údaje, které nám sami předáte (sdělíte), také v souvislosti s Vaším užitím Webu, obvykle jméno, příjmení, firma, adresy, telefon, GSM, e-mail apod.. Nepoužíváme žádné formy automatického rozhodování včetně Vašeho profilování. Tyto osobní údaje máme za účelem přijetí/potvrzení/vyřízení/odeslání Vaší objednávky a komunikace o ní a jiných našich službách.

Vaše osobní údaje tedy zpracováváme, abychom:

  • mohli splnit smlouvu s Vámi,
  • splnit zákonné povinnosti jako např. vystavit doklady,
  • protože jste nám sami udělili souhlas,

je v našem oprávněném zájmu Vaše osobní údaje z Vašich dřívějších objednávek na našem webu dále zpracovávat pro účely zlepšování našich systémů, abychom Vám mohli dát vědět, co je nového ve světě našich služeb apod.

Zpracování osobních údajů tedy probíhá vždy pro konkrétní účely na základě jasných právních základů. Předáváme Vaše údaje jiným příjemcům, ukládá-li nám to zákon a dále smluvním příjemcům (tzv. zpracovatelům) jen tak, abychom mohli splnit naše vzájemné závazky. Vaše údaje nepředáváme nikam mimo EU. Nepoužíváme žádné formy automatického rozhodování včetně Vašeho profilování.

Vaše údaje zpracováváme do odvolání souhlasu a v ostatních případech nejdéle 10 let, s ohledem na archivační povinnosti dle jednotlivých zákonů (např. zákon o DPH), pak Vaše údaje definitivně smažeme/skartujeme.

Máte právo na informace, zahrnující též právo na přístup ke svým osobním údajům zpracovávaných u nás, právo na opravu nepřesných údajů, právo být zapomenut výmazem Vašich osobních údajů, právo uplatit omezení zpracování ze zákonných důvodů, právo na přenesení svých osobních údajů jinam, námitku proti jakémukoliv zpracování a samozřejmě také kdykoliv odvolat svůj souhlas, byl-li udělen. Veškerá svá práva můžete u nás uplatnit jakkoliv, nejvhodněji však na e-mailové adrese: info@autoskola-venglar.cz. Tím vším však není dotčeno Vaše právo stěžovat si u Úřadu na ochranu osobních údajů www.uoou.cz či uplatit svá práva u soudu.

PŘIHLÁŠKA
close slider
Zahájit chat
Jak Vám můžu pomoci?
Dobrý den, chcete řidičák na auto a potřebujete poradit? Rád Vám zodpovím Vaše dotazy...